HEIKKI HEINO POKAALI

Heikki Heino pokaalin tarina Luolajan Kajastuksen toiminnassa 1950-luvulla aktiivisesti mukana olleet Kukkosen veljekset Matti, Martti, Paavo ja Yrjö lahjoittivat Kajastukselle ”Kuntoisuussarven” jaettavaksi vuosittain kiertopalkintona ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi. Ilmeisesti silloinen Hopeakeskus oli palkinnon valmistaja. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1956 ja sen sai silloin Kajastuksen sihteerinä toiminut Eeli Virtanen. Palkinto myönnettiin hänelle myös vuonna 1957. Seuraavina kahtena vuonna (1958 ja 1959) palkinnon sai silloinen puheenjohtaja Ahti Mölsä. Vuonna 1960 palkinto myönnettiin valmentajana toi- mineelle Ossi Roiskolle. Nämä tiedot käyvät ilmi ”Kuntoisuussarveen” tehdyistä kaiverruksista. Ilmeisesti seuraava palkittu oli lahjakas juniori Heikki Heino, jonka haltuun palkinto päätyi 1960-luvun alussa. Palkinnon olemassaolo siinä vaiheessa ehkä jotenkin ”unohtui” ja vuosittainen perinne katkesi. Palkinto oli ”Hempan”hallussa ja hyvässä tallessa peräti 60 vuotta. Kun Kajastus täytti 100 vuotta v. 2021, lahjoitti ”Hemppa” palkinnon takaisin Kajastukselle. Päätös kiertopalkinnon otosta uudelleen käyttöön kypsyi hiljalleen. Siihen tehtiin kesällä vuonna 2022 tammipuinen jalusta, johon oli mahdollista kiinnittää levykkeet sekä mahdollista palkinnon nimeä että palkittavien henkilöiden tms. nimien kaiverruksia varten. Heikki Heino pokaali Heikki Heinon 15.1.2023 tapahtuneen valitettavan poismenon jälkeen tuli ajankohtaiseksi miettiä kiertopalkinnolle sekä uutta nimeä että määritellä periaatteita sen jakamiseksi. Kajastuksen hallitus sai keväällä 2023 ”Hempan” omaisilta luvan käyttää hänen nimeään palkinnon nimessä. Uudeksi nimeksi päätettiin valita Heikki Heino pokaali. Näin haluttiin samalla kunioittaa Kajastus-legendan Heikki Heinon ansiokasta ja monipuolista työtä ja toimintaa lentopallon ja Kajastuksen hyväksi. ”Hempalla” itsellään ei ollut eläessään eikä palkintoa lahjoittassaan mitään toiveita palkinnon käytön tai jakoperusteiden suhteen. Myöskään omaisilla ei ollut mitään toiveita. He valtuuttivat Kajastuksen hallituksen tekemään päätökset asiasta. Kajastuksen hallitus päätti, että valmentajat yhteisesti valitsevat palkinnonsaajan. Se voi olla joko yksittäinen henkilö tai jokin joukkue. Jakoperusteina ovat esim. kannustava, huomioon ottava, tsemppaava, motivoitunut, kehittynyt ja esimerkillinen käytös ja toiminta. Heikki Heino pokaali jaettiin ensimmäisen kerran perjantaina 26.5.2023 Katuman lavalla pi- detyssä Kajastuksen kauden päätöstilaisuudessa. Sen sai B-poikien joukkue, joka on jo vuosia toiminut aktiivisesti ja menestyksellisesti sekä on kehittynyt koko ajan. Tilaisuuteen kutsuttu ”Hempan” leski Ulla ei päässyt mukaan tilaisuuteen, mutta muisti tilaisuutta seuraavalla viestillä: ”Haluan lähettää tilaisuuteen lämpimät terveiset. Varmasti Hemp- 12 pa tuolla pilven reunalla tuntee ylpeyttä, kun hänen nimeään kantava kiertopalkinto jaetaan ja toivottavasti se tsemppaa junioreita upean harrastuksen parissa. Kaikkea hyvää Kajastukselle”.